Takip

Hodgkin lenfoma geçiren kişilerin düzenli olarak takip edilmesi, doktorun tedavinin etkilerini değerlendirmesini, yinelemeyi saptayabilmesini, uzun dönem veya geç etkileri tespit edebilmesini sağlar.

Hodgkin lenfoma geçiren kişilere aşağıdakileri yapmaları önerilir:

-Uygulanan tedavilerin kayıtlarının tutulması.

-Göğüs bölgesine radyoterapi uygulandıysa, her beş yılda bir kan tetkiki yaptırarak kolesterol düzeyinin ölçülmesi.

-Kalp hastalıkları bakımından düzenli tarama yapılması.

-Kanser yönünden düzenli tarama yapılması. İlk tedaviden beş yıl sonra ortaya çıkan meme, akciğer, mide, kemik ve yumuşak doku kanserleri bildirilmiştir.

-Çocukluk çağı veya erişkin Hodgkin lenfoması nedeniyle gögüs bölgesine radyoterapi uygulananların kendi kendine meme muayenesi yapması, erkenden bir referans mamografisi çektirmesi (tedaviden sonraki 10 yıl içinde veya 25 yaşında) ve her 2-3 yılda bir mamografilerin tekrarlaması.

-Göğüs bölgesine radyoterapi uygulandıysa düzenli olarak akciğer kanseri taraması yapılması. Sigara kullanmak, akciğer kanseri, akut myeloid lösemi ve myelodisplastik sendromlar gibi farklı türde kanserlerin görülme riskini daha da arttırır.

-Tiroid fonksiyonlarının düzenli olarak kontrol edilmesi.

-Halsizlik, depresyon ve diğer uzun dönem tesirler için gerekirse tıbbi ve psikolojik destek alınması.