Tedavi

Hodgkin lenfoma hastalarının %75’inde tedavi ile şifa elde edilebilir. Genç hastalarda şifa oranı yaklaşık %90’dır.

Hodgkin lenfoma hastaları genellikle hematolojik kanser onkologları tarafından tedavi edilir.

Hodgkin lenfoma hastalarının tedavisi ve bakımında uzman hekimlerin bulunduğu bir merkezde tedavi görmek önemlidir.

Hodgkin lenfomanın değişik türleri vardır.

Tedaviyi etkileyen faktörler şunlardır:

-Hodgkin lenfoma türü
-Hastalığın evre ve kategorisi
-Tedaviye yanıt vermeyen hastalık
-Tedavi sonrası yineleyen hastalık
-Alyuvar sayısının düşük olması (anemi), şeker, kalp ve böbrek hastalıkları gibi diğer tıbbi sorunlar.
 

Kombinasyon kemoterapisi ile birlikte “tutulmuş alan radyoterapisi” en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Tutulmuş alan radyoterapisinde Hodgkin lenfoma hücrelerini hedef alan yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Sağlıklı hücrelere zarar vermemek için vücudun diğer bölgeleri korunur.

Ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı olan, yaygın Hodgkin lenfoma hastalarına tek başına kemoterapi uygulanabilir. Kemoterapi, genellikle birkaç hafta arası olan döngüler halinde verilir.  Birçok döngü uygulanması gereken tedavi, altı ile on ay arasında sürebilir. Birçok hastada ayaktan tedavi uygulanır. Ateş veya diğer enfeksiyon belirtileri olan hastaların kısa süreliğine hastanede yatması gerekebilir. Antibiyotik tedavisi gören bazı hastalar ise enfeksiyon ortadan kalkana kadar hastanede yatar.

Yüksek doz kemoterapi, kemik iliğindeki kan üreten normal hücreleri de öldürür. Kemoterapi uygulanması, alyuvar, akyuvar ve trombosit sayısının azalmasına yol açabilir. Bazı hastalara kemoterapinin yan tesirleri ortadan kalkana kadar kan transfüzyonu yapılması veya “kan hücresi büyüme faktörleri” adı verilen ilaçların verilmesi gerekebilir. Darbepoetin alfa ve epoetin alfa alyuvar büyüme faktörlerine örnektir. Bu ilaçlar alyuvar sayısını arttırabilir.

Hodgkin lenfoma, vücudun enfeksiyonla mücadele yeteneğini olumsuz etkiler. Kemoterapi ve radyoterapi de bu soruna katkıda bulunabilir. İyi bir tedavi ve doktorun tavsiyelerine uyulması, enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardım eder. Tedavide akyuvar büyüme faktörleri de kullanılabilir. Filgastrim veya pegfilgrastim (“G-CSF” olarak da adlandırılır) ve sargramostim (“GM-CSF” olarak da adlandırılır) nötrofil (bir akyuvar türü) sayısını arttırabilir.)

Yineleyen Hodgkin Lenfoma

Bazı hastalarda Hodgkin lenfoma geri gelebilir, bu duruma yineleme adı verilir. Bu hastalar tekrar kemoterapi ile tedavi edilir. Tedavi ile genellikle uzun süreli hastalıksız dönem elde edilir.