Klinik Çalışmalar

Klinik çalışmalar, yeni ilaç ve tedavilerin araştırılması veya onaylanmış ilaç ve tedavilerin yeni kullanım alanlarının araştırılması amacıyla yapılır. Tüm lenfoma türlerinin tedavisi için yeni ilaç ve ilaç kombinasyonları klinik çalışmalarda incelenmektedir. 

Aşağıdaki alanlarda klinik çalışmalar vardır:

-Yeni tanı alan Hodgkin dışı lenfoma hastaları
-Tedaviye iyi yanıt alınamayan hastalar
-Tedavi sonrası yineleme meydana gelen hastalar
-Remisyon sonrası tedaviye devam edilen hastalar (idame)
 

Bazı klinik çalışmalarda halihazırda onaylanmış ilaçların yeni kullanım alanları araştırılmaktadır. Örneğin, ilaç dozunun değiştirilmesi veya ilaç ile birlkte başka bir tür tedavi uygulanması daha iyi sonuç verebilir.