Tanı ve Evreleme

Doğru tedavi almak için doğru tanı konulması gerekir. Bazı hastalar tedaviye başlanmadan önce başka bir hekimin fikrini de almak isteyebilir. Doktorunuzla tanı için kullanılan tetkikler hakkında görüşebilirsiniz.

Hastada Hodgkin dışı lenfoma olup olmadığını anlamak için lenf nodu biyopsisi adı verien bir işlem yapılır. Biyopside, büyümüş lenf nodunun bir kısmı veya tamamı alınır. Alınan lenf nodu veya lenf nodu parçası, patolog tarafından mikroskopla incelenir. Biyopsi sonuçlarıyla ilgili başka bir patoloğun da fikrini almak yararlı olabilir.

Doktorunuz başka tetkikler de yaparak hastalığı evreleyecektir (hastalığın ne kadar yaygın olduğunun belirlenmesi). Fizik muayene, laboratuar ve görüntüleme tetkikleri NHL evrelemesine yardımcı olur. Doktorunuz aşağıdaki durumları inceleyecektir:

-Tutulan lenf nodu sayısı
-Tutulan lenf nodlarının yeri (örneğin karında veya göğüste veya vücudun her iki kısmında)
-Lenf nodları ve lenfatik sistem dışındaki yerlerde, örneğin akciğerler ve karaciğerde kanser hücreleri olup olmadığı
 

Evreleme için yapılan tetkikler şunlardır:

Kan tetkikleri – alyuvar, akyuvar ve trombosit sayısını belirlemek; ayrıca hastalığın diğer belirtilerinin bulunup bulunmadığına bakmak için yapılır.

Kemik iliği tetkikleri (kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği biyopsisi) – kemik iliğinde NHL hücreleri olup olmadığına bakmak için yapılır.

Görüntüleme tetkikleri – göğüs ve karın görüntüleri almak ve lenf nodları, karaciğer, dalak veya akciğerlerde lenfoma kitlesi olup olmadığına bakmak için yapılır. Aşağıda görüntüleme tetkiklerine örnekler verilmiştir:

-Akciğer filmi
-BT (bilgisayarlı tomografi) tetkiki
-MRI (manyetik rezonans görüntüleme)
-PET (pozitron emisyon tomografisi) tetkiki
 

Bazı NHL türlerinde evreleme için başka tetkikler de yapılabilir.