Tanı ve Evreleme

Doğru tedavinin uygulanabilmesi için doğru tanı konulması şarttır. Bazı hastalar tedaviye başlanmadan önce tanının ikinci defa doğrulanmasını isteyebilirler. Tanı için kullanılan tetkikler hakkında doktorunuzla görüşebilirsiniz.

Hastada Hodgkin lenfoma olup olmadığını anlamak için yapılan tetkiklerden biri lenf nodu biyopsisidir. Biyopside, büyümüş lenf nodunun bir kısmı veya tamamı alınır. Alınan lenf nodu veya lenf nodu parçası, patolog tarafından mikroskopla incelenir.

Hodgkin lenfoma tanısı koymak bazen zor olabilir, genellikle deneyimli bir patoloğun biyopsi örneklerini incelemesi gerekir. Tanı hakkında en ufak bir şüphe bulunması durumunda, başka bir patoloğun fikrinin alınması yararlı olabilir.

İmmünfenotipleme, bazen Hodgkin lenfoma ile diğer lenfoma türlerinin veya kanser dışı diğer hastalıkların ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Hodgkin lenfoma tanısının doğrulanması için Reed-Sternberg ve Hodgkin hücrelerinin varlığı araştırır.

Doktorunuz başka tetkikler de yaparak hastalığın yaygınlığını belirleyecektir. Buna evreleme adı verilir. Evreleme için kullanılan tetkikler şunlardır:

Kan tetkikleri – alyuvar, akyuvar ve trombosit sayısını belirlemek için, ayrıca hastalığın diğer belirtilerinin bulunup bulunmadığına bakmak için yapılır.
Kemik iliği tetkikleri (kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği biyopsisi) – kemik iliğinde Hodgkin lenfoma hücreleri olup olmadığına bakmak için yapılır.
Görüntüleme tetkikleri – göğüs ve karın görüntüleri almak ve lenf nodları, karaciğer, dalak veya akciğerlerde lenfoma kitlesi olup olmadığına bakmak için yapılır.

Aşağıdakiler görüntüleme tetkiklerine örnektir:
-Akciğer filmi
-BT (bilgisayarlı tomografi) tetkiki
-MRI (manyetik rezonans görüntüleme)
-PET (pozitron emisyon tomografisi) tetkiki
 

Evreleme, tedavi planı bakımından önemli bilgi verir. Kan, kemik iliği ve görüntüleme tetkikleri aşağıdaki durumların değerlendirilmesine imkân verir:

-Büyüyen lenf nodlarının yeri ve dağılımı
-Lenf nodu dışında organ tutulumu olup olmadığı
-Herhangi bir yerde büyük tümör kitlesi/kitleleri olup olmadığı.