Nedenler ve Risk Faktörleri

Lenfoma, bir lenfositteki değişiklik ile başlar. Lenfositteki değişiklik lenfoma hücresine dönüşmesine yol açar. Lenfoma hücreleri hızla çoğalır ve  lenf nodları veya lenfatik sistemin diğer bölümlerinde birikerek kitleler oluşturur.

Hodgkin lenfoma vakalarının çoğunda sebep bilinmemektedir. Vakaların çoğu, belirli bir risk faktörü bulunmayan kişilerde ortaya çıkar. Ancak, az sayıda risk faktörü Hodgkin lenfoma ile ilişkilidir:

-Enfeksiyöz mononükleoz geçirmiş kişilerde genç erişkin Hodgkin lenfoma görülme riski genel popülasyona göre üç kat artar.

-İnsan T hücreli lenfositotropik virüs (HTLV) veya insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfekte kişilerde Hodgkin lenfoma ortaya çıkma olasılığı artar.

-Diğer kanserlerde olduğu gibi, bazen ailelerde çoklu vakalar görülür. Hasta ebeveynlerin çocuklarında Hodgkin lenfoma insidansı daha yüksektir. Bu vakalar nadirdir; ancak, bazı ailelerde lenfoma insidansının neden daha yüksek olduğu araştırılmaktadır.