Otolog Kök Hücre Nakli

Yüksek doz kemoterapi uygulanan Hodgkin lenfoma hastalarına otolog kök hücre nakli yapılması gerekebilir. Bu nakil türünde hastanın kendi hücreleri kullanılır.

Otolog kök hücre naklinin amacı, yüksek doz kemoterapi sonrasında vücudun yeni kan hücresi kaynağı oluşturmasına yardımcı olmaktır.

Otolog nakil yapılarak:

-İlaç tedavisinin ilk döngüleri tamamlandıktan sonra hastanın kan ve kemik iliğinden kendi kök hücreleri toplanır.

-Daha sonra, lenfoma hücrelerini öldürmek üzere yüksek doz kemoterapi uygulanır. Bu tedavi kemik iliğindeki normal hücreleri de öldürür.

-Sonra, yüksek doz kemoterapiden önce toplanan kök hücreler santral yol aracılığıyla tekrar hastanın kanına verilir.

Bu tedavi yöntemi tüm lenfoma hastaları için iyi bir seçenek değildir. Otolog nakil kararı birçok faktöre dayanmaktadır: uygulanabilecek diğer iyi tedavi seçenekleri ve hastanın fiziksel durumunun kök hücre nakline uygun olup olmadığı gibi.