Otolog Kök Hücre Nakli

Birçok lenfoma hastası için allojenik kök hücre nakli vericisi bulunamaz. Bu nedenle, belirli NHL hastalarının tedavisinde otolog kök hücre nakli kullanımı klinik çalışmalarda değerlendirilmektedir. Bu nakil türü bazı kan kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu vakalarda şifa elde edilemese de, kök hücre nakli yapılmayan standart doz kemoterapiye göre daha uzun hastalıksız dönemler elde edilebilmektedir.

Otolog kök hücre naklinin amacı, yüksek doz kemoterapi sonrasında vücudun yeni kan hücresi kaynağı oluşturmasına yardımcı olmaktır. Otolog nakilde:

-İlaç tedavisinin ilk döngüleri tamamlandıktan sonra hastanın kan ve kemik iliğinden kendi kök hücreleri toplanır.

-Lenfoma hücrelerini öldürmek üzere yüksek doz kemoterapi uygulanır. Bu tedavi kemik iliğindeki normal hücreleri de öldürür.

-Daha sonra, yüksek doz kemoterapiden önce toplanan kök hücreler santral yol aracılığıyla tekrar hastanın kanına verilir.
 

Düşük Yoğunluklu Nakil

Düşük yoğunluklu nakil (myeloablatif olmayan nakil olarak da isimlendirilir) üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Bu yöntemde düşük doz kemoterapi ile allojenik kök hücre nakli birlikte uygulanmaktadır. Yaşlıca ve genel durumu daha kötü olan hastalar bu tedaviden yarar görebilir.