Nedenler ve Risk Faktörleri

NHL oluşmasına yol açan nedenler bilinmemektedir. Bazı vakalarda immün baskılanma rol oynamaktadır.

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfekte kişilerde lenfoma ortaya çıkma riski yüksektir. Tarımla uğraşan topluluklarda NHL insidansı daha yüksektir. Yapılan çalışmalarda, zararlı bitki ve haşerelerle mücadelede kullanılan tarım ilaçlarında bulunan organoklorin, organofosfat ve fenoksiasit bileşikleri ile lenfoma arasında ilişki saptanmıştır. Bu gibi maddelere maruz kalınmasına bağlı olarak ortaya çıkan lenfoma vakalarının sayısı bilinmemektedir.

Bazı virüs ve bakterilere maruz kalma da NHL ile ilişkilidir. Virüs veya bakteri enfeksiyonunun lenfoid hücrelerde yoğun bir şekilde çoğalmaya yol açarak, hücrede kansere yol açan olayın gerçekleşme olasılığını arttırdığı düşünülmektedir. Bazı örnekler şunlardır:

-Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonu –bazı coğrafi bölgelerdeki hastalarda– Afrika Burkitt lenfoması ile yakından ilişkilidir. Virüsün rolü net değildir; çünkü EBV enfeksiyonu olmayan kişilerde de Afrika Burkitt lenfoması görülmektedir. Organ nakli ve buna bağlı tedavi sonucu bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu NHL riskinde artışa yol açabilir.

-İnsan T-lenfotropik virüsü /HTLV) Güney Japonya, Karayipler, Güney Amerika ve Afrika gibi bazı coğrafi bölgelerde bir tür T hücreli lenfoma ile ilişkilidir.

-Helicobacter pylori adı verilen, mide ülserlerine yol açan bakteri, mide duvarında mukoza ile ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoması oluşumunda rol oynar.
 

Yaklaşık bir düzine kalıtsal sendrom, kişilerde daha sonraki dönemlerde NHL’ye yatkınlığı arttırabilir. Bu kalıtsal hastalıklar sık görülmez; ancak, yatkınlığa yol açan genlerin sağlıklı bireylerde de sporadik NHL oluşumunda rol oynayıp oynamadıkları araştırılmaktadır.