Non-Hodkin Lenfoma Türleri

Hodgkin dışı lenfomanın birçok türü vardır. NHL olan kişilerin çoğunda B hücreli NHL görülürken (yaklaşık %85), diğer NHL vakaları T hücreli veya NK hücreli lenfomalardır.

NHL iki ana başlıkta incelenir:

A-) Yavaş gelişen veya diğer adıyla düşük dereceli veya indolent
B-) Hızlı gelişen veya diğer adıyla yüksek dereceli veya agresif

A-) Yavaş Gelişen veya İndolent NHL

-Folliküler lenfoma – en sık görülen yavaş gelişen NHL türüdür
-Kronik lenfositik lösemi
-Kutanöz T hücreli lenfoma
-Lenfoplazmositik lenfoma
-Marjinal zon lenfoma
-Mukoza ile ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoması
-Küçük hücreli lenfositik lenfoma
-Waldenström makroglobulinemisi

B-) Hızlı Gelişen veya Agresif NHL

-Diffüz büyük B hücreli lenfoma – en sık görülen hızlı gelişen NHL türüdür
-AIDS ile ilişkili lenfoma
-Anaplastik büyük hücreli lenfoma
-Burkitt lenfoma
-Merkezi sinir sistemi (CNS) lenfoması
-Folliküler lenfoma
-Lenfoblastik lenfoma
-MALT lenfoması (transforme)
-Manto hücreli lenfoma (çoğu türleri)
-Periferik T hücreli lenfoma (çoğu türleri)

Her tür NHL için tedavi bulunmaktadır. Hızlı gelişen NHL hastalarının bazılarında şifa elde edilebilir. Yavaş gelişen NHL hastalarında tedavi ile hastalık yıllarca kontrol altında tutulabilir.